klauzula informacyjna

Wersja archiwalna z dnia 05.04.2019

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź;

2.Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować pod adresem e -mail: iod@sp173.elodz.edu.pl.
Adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa Nr 173 Inspektor Ochrony Danych, ul. Sienkiewicza 46; 90 - 009 Łódź;
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Szkołę, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO;

4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej w tym również do takich, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania;

7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne w celu udostępnienia strony internetowej;

10. Pana/Pani dane osobowe nie są profilowane.

Podpisał: Beata Pasikowska
Dokument z dnia: 18.06.2018
Dokument oglądany razy: 42 868
Opublikował: Beata Pasikowska
Publikacja dnia: 05.04.2019
 
wydruk z dnia: 16.07.2019 // sp173.lodz.edubip.pl