mapa strony   |   kontakt   |

Kadra pedagogiczna

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.12.2018

W Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi zatrudnieni są nauczyciele, pedagog, pracownicy administracji i obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz w danym zespole przedmiotowym tworzą zespoły WDN (Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli), których zadania określone są w odrębnym regulaminie
Obowiązki nauczycieli określone są w Statucie Szkoły.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Biniek

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY
mgr Hanna Sobczak

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
mgr Marzena Albrecht
mgr Małgorzata Grisgraber
mgr Małgorzata Maciejewska-Mędry
mgr Dorota Szarska-Kuśmierczyk
mgr Dorota Siekiera
mgr Katarzyna Tomasik
mgr Beata Turczyn
mgr Beata Woźniak

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO
mgr Anna Mikuszewska
mgr Anna Adamus
mgr Jolanta Żurańska
mgr Małgorzata Krzak
mgr Katarzyna Wdowiak-Błaszczyk

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Elżbieta Janiec
mgr Aneta Rogala
mgr Agnieszka Szymczak
mgr Izabella Cytryniak -Kunka
mgr Izabela Burczyńska
mgr Iwona Smolińska
mgr Katarzyna Antosik

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO
mgr Dorota Kamasa-Kobza

NAUCZYCIELE MATEMATYKI
mgr Beata Głębska
mgr Iwona Jarosz
mgr Izabela Klimek

NAUCZYCIELE PRZYRODY, BIOLOGII, GEOGRAFII
mgr Hanna Sobczak
mgr Aleksandra Wdzięczak
mgr Małgorzata Zwierzyńska

NAUCZYCIEL HISTORII
mgr Małgorzata Dawidowicz
mgr Joanna Kozińska

NAUCZYCIEL CHEMII
mgr Jerzy Becker

NAUCZYCIEL FIZYKI
mgr Krystyna Gwizdałła

NAUCZYCIELE PLASTYKI
mgr Maria Oleszkiewicz
mgr Łukasz Handzel

NAUCZYCIELE TECHNIKI
mgr Maria Sosnowska
mgr Aneta Szymczak

NAUCZYCIEL MUZYKI
mgr Maria Sosnowska

NAUCZYCIELE INFORMATYKI
mgr Jolanta Bolesławska
mgr Beata Pasikowska
mgr Dorota Kosacz

NAUCZYCIELE RELIGII
siostra Lucyna Dłubakowska
mgr Katarzyna Komorowska
mgr Kamila Strzybińska

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
mgr Katarzyna Sekścińska
mgr Włodzimierz Wojciechowski
mgr Tomasz Bartos
mgr Monika Bieniek-Szychowska
mgr Krzysztof Marciniak
mgr Piotr Pasikowski
mgr Alicja Stępień
mgr Anna Nowakowska

INSTRUKTORZY PŁYWANIA
mgr Ewa Kadłubiec
mgr Tomasz Lisowski
mgr Maciej Młynarczyk
mgr Magdalena Piątkiewicz
mgr Tomasz Sekściński
mgr Alicja Stepień

NAUCZYCIEL WDŻ
mgr Joanna Gabryończyk

WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY
mgr Anita Byczkowska
mgr Ewa Skowrońska
mgr Marzanna Kowalska
mgr Katarzyna Stelmaszczyk

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Anna Felicka – Dzionek

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Violetta Bielecka

BIBLIOTEKARKA
mgr Małgorzata Mirowska - Becker 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Pasikowska
Dokument z dnia: 28.12.2009
Dokument oglądany razy: 4 862
Opublikował: Beata Pasikowska
Publikacja dnia: 10.12.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl