mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 11.01.2019
UWAGA: treści ogłoszeń konkursowych publikowane są tylko na aktualnej stronie.

Szanowni Państwo,
dyrektor SP 173 w Łodzi poszukuje pracownika – konserwatora pływalni.

Czas pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę, 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

Godziny pracy: 22:00 – 06:00

ZADANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY KONSERWATORA NOCNEGO NA PŁYWALNI

m.in.
1. Czyszczenie urządzeń i instalacji wg . obowiązującego na pływalni harmonogramu.
a. - filtry
b. - zbiornik wyrównawczy
c. - pojemniki dozujące chlor, kwas siarkowy, koagulant, anty-glon.
d. - łapacz włosów.
2. Oznakowanie środków chemicznych w magazynach i chlorowni.
3. Prawidłowe magazynowanie środków chemicznych.
4. Trzykrotny pomiar, odczyt i rejestracja parametrów CL, PH, REDOX i temperatury wody.
5. Utrzymywanie obowiązujących na pływalni wartości jakości wody i dozowania środków chemicznych.
6. Kalibracja sond CL, PH, REDOX raz w miesiącu.
7. Uzupełnianie środków chemicznych /chlor, kwas solny/ w zbiornikach pomp dozujących Beta 4b, uzdatniających wodę.
8. Usuwanie wody z podłogi i kanałów wentylacyjnych w piwnicy pod basenem.
9. Naprawy hydrauliczne na całym obiekcie pływalni i szkoły.
10. Wykonywanie prac konserwatorskich np: uzupełnianie płytek ceramicznych, fugowanie, malowanie.
11. Czyszczenie brodzików , plaży, rynien przelewowych, dna niecki pływalni wg. ustalonego na pływalni harmonogramu.


Zatrudnienie
- od zaraz na zastępstwo – tymczasowe,
- od września 2019r. zatrudnienie na etacie

Kontakt – kierownik pływalni – te. 42 633 17 39; 510 268 276

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko głównego księgowego Szkoły Podstawowej nr 173 im. 1. Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 46.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko głównego księgowego Szkoły Podstawowej nr 173 im. 1.Dywizji Kościuszkowskiej, przy ul. Sienkiewicza 46 została wyłoniona

Pani Aneta Wawrzkowicz, zam. w Łodzi.
.
Uzasadnienie:

Komisja ds. naboru dokonała oceny kwalifikacji i umiejętności kandydatki i stwierdziła, iż p. Aneta Wawrzkiewicz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu na kandydata na głównego księgowego w SP 173 w Łodzi. Posiadane przez p. A. Wawrzkiewicz przygotowanie zawodowe oraz doświadczenie umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku.

Dokumenty kandydatki zostaną włączone jej do akt osobowych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Pasikowska
Dokument z dnia: 20.06.2018
Dokument oglądany razy: 6 916
Opublikował: Beata Pasikowska
Publikacja dnia: 11.01.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl