mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny

Wersja archiwalna zmieniona dnia 28.12.2009

Szkoła Podstawowa nr 173 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
• Statutu,
• Zarządzeń Kuratora,
• Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
• Ramowego planu pracy szkoły,
• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
• Regulaminów wewnętrznych
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Łódź.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Pasikowska
Dokument z dnia: 28.12.2009
Dokument oglądany razy: 2 289
Opublikował: Beata Pasikowska
Publikacja dnia: 28.12.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl