mapa strony   |   kontakt   |

Majątek szkoły

Wersja archiwalna zmieniona dnia 22.02.2010

Struktura własnościowa Szkoły
Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

Majątek szkoły - stan na 31.12.2009 r.

Budynki i budowle                     8 904 919,01zł
Urządzenia techniczne                 135 509,63zł
Inne środki trwałe (+13)               567 153,35zł
Inne środki trwałe (+14)                 22 774,98zł
Wartości niematerialne i prawne 16 341,96zł
SUMA                                           9 646 698,93zł

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Pasikowska
Dokument z dnia: 22.02.2010
Dokument oglądany razy: 2 243
Opublikował: Beata Pasikowska
Publikacja dnia: 22.02.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl